140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В ЛРС-Айтос

Ловната дружинка в с. Тополица към СЛРД-“Сокол” Айтос обединява ловците от две съседни села –  Тополица и Черноград.  Ловното поле на дружинката има разнообразен релеф и терен. Горски масиви на Източна Стара планина, билото “Караманеца”, така също и плодородни полски мери, където се срещат заек, яребица и хищници. За това,  че дружинката има в ловното си поле ловища извън горския фонд, ловците имат привилегията да ловуват и на хищници през студените дни на годината. Обикновено това става в края на месец януари и през целия месец февруари. Ловното сборище при такива мероприятия е жп. гарата на село Тополица. Това е изходният пункт, където председателят Георги Киров събира и инструктира ловците, разяснява тактиката на завардване на съответната пусия. Почти всички гонки се провеждат в съседство с гората “Алана” – царство за всякакъв дивеч, включително и хищници. Изоставените с годините и не видели грижи лозя от времето на комунизма заобикалят тази гора, стигайки чак до главния път Айтос-Карнобат. Непроходимите гъсталаци са дали добри укрития на хищния дивеч и затова само опитни кучета могат да прогонят и изкарат дивеча на изстрелна позиция.  Заеманият пост често трябва да бъде във вътрешността на гъсталака, защото хищникът, стигайки до края на пусията, предпочита да се върне и излъже кучетата, вместо да излезе на открито.  Затова пусията тук се подрежда много внимателно, всеки знае позицията на съседния пост и накъде е позволена стрелбата му. На 11.02.2017 г. при редовен групов лов на хищници ловната дружинка се поздрави с четири отстреляни хищника паднали под точните изстрели на тополчанските ловци Цветан Колев и Георги Добрев получил поздравления за два отстреляни чакала през деня. Общо излетът завършва с две отстреляни лисици и два чакала.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ