140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В ЛРС-Варна

Наличието на достатъчно храна в ловищата на ловните дружинки в ЛРС- Варна води и до увеличаване популацията на хищници, а това естествено се отразява на опазването на приплодите на дивеча. Затова ловците излизат за регулирането на чакалите и лисиците, защото са убедени, че ако ги оставят, то след време няма да имат и слука. Всяка година се поставя отговорно задачата от ръководството на сдружението, което връчва и награди по време на ловните вечеринки. През изминалия сезон са отстреляни близо 300 чакала и 75 лисици, каза специалистът по лова Димитър Атанасов, като най-много са  в ловните дружинки в селата Константиново с председател Георги Дюлгеров с унищожени над 70 хищника, Венелин с председател Минчо Минчев с повече от 30 убити чакали и лисици и Аврен с председател Ангел Ангелов, където отчитат над двайсетина броя. Председателят на сдружението Колю Панайотов сподели, че дейността по регулирането на чакалите и лисиците се изпълнява добре. “Бих помолил да се пише особено за дружинката в село Константиново, в която години наред се постигат най-добри резултати, а в тяхното ловище наистина има много дивеч и чакалите намират добра хранителна база. Миналата година на ловната вечеринка отличихме Йордан Владимиров за най-висок отстрел на чакали в цялото ни сдружение, а само в края на януари беше отчетен голям рекорд – за няколко дни отстрелът му е на двайсетина броя”, изтъкна Панайотов.
  Тръгнахме по пресните следи из ловищата на село Константиново, които се разпростират от Варненското езеро до височините на района. Председателят Георги Дюлгеров казва, че всичко се прави с ясната цел да не се допуска да расте популацията на хищници и от скоро време се чувства значителното им намаление. ” Това е благодарение на  постоянния отстрел на ловците от дружинката Йордан  Владимиров и Станислав Стоянов, които разполагат със свое стървилище и където за кратко време бяха отстреляни много хищници. Предходният сезон завършихме с 50-тина броя отстреляни чакали, а този достигнаха седемдесет. Ще допълня и това, че ловецът Йордан Владимиров имаше и слуката на най- големия глиган през изминалия сезон”.
 “Имаме си стървилище до самото село Константиново, на което постоянно зареждаме умрели овце и други примамки за хищници и когато отидем, винаги намираме чакали. Успяхме за по-малко от седмица да отстреляме двайсетина броя, като от тях 16 са чакалите, чиято популация в ловищата ни е много голяма.  Само за януари със Станислав Стоянов сме отстреляли 30-тина броя хищници”, казва Йордан Владимиров, който твърди, че голямата му страст са хищниците и всяка година е сред най – добрите в крайморските райони.
   ” Много са чакалите в нашите райони, имаме две стървилища, в скоро време ще изградим още две. Най-много чакали имат Съби Минчев,  Найден Кръстев, младият ловец Тома Тодоров, който от миналата година е с ловен билет”, казва Минчо Минчев, председател на ловната дружинка в село Венелин. Председателят на ловната дружинка в село Аврен Ангел Ангелов допълва, че десетина човека участват в регулирането на хищниците в района, а най-дейно участие вземат младите ловци.
 Един от добрите хищничари е Ангел  Николов, ловец в дружинката в село Николаевка, който за предходната година с отстреляните си 23 лисици заслужи първото място в съревнованието във варненското сдружение. Тази година бройката му е по-малка, но не спира да ходи за лисани, защото хората от района се оплакват, че те трайно са се настанили в изоставените къщи  и сайвантите в селото и по този начин нанасят големи щети не само на дивеча, но изяждат и кокошките от селските курници.
   От 40 години ловец е Йордан Йорданов от град Суворово и това е човекът, който от първите си години досега води специален дневник, където вписва всичките чакали и лисици, които е унищожил през това време. А това са над 170 чакала и 300 лисици.
 ” Имам две стървилища с по две чакала от ляво и от дясно, когато вятърът духа от север заставам на южното, а когато духа от юг съм на северното чакало. Едното ми стървилище се намира на 400 метра от ловната хижа край Суворово, а пък другото е в лозята над града. Чакалът е много хитро животно, трябва да бъде много хитър и ловецът. Зареждам стървилищата на десетина дни и успявам да убивам доста хищници. За изминалия сезон съм отстрелял 23 чакала, 13 лисици, 8 белки и 35 свраки”, казва Йордан Йорданов.
  Всъщност в която и ловна дружинка на ЛРС-Варна да отиде човек, ще се убеди от голямата отговорност, с която работят ловците по регулиране на хищниците. Защото само по този начин ще намалеят чакалите и лисиците, за да се даде спокойствие на дивеча.
 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ