140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Започна пролетното залесяване в ЮЗДП

Нови 3500 декара планира да залеси тази година Югозападното държавно предприятие в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и Пазарджишка. От тях близо 2800 декара ще бъдат засадени през пролетта. Кампанията вече е в ход, като в най-южните поделения на предприятието на площ от 100 декара са извършени основно противоерозионни залесявания, както и попълване на горски култури върху 90 декара.

И през 2017 г. приоритет са залесяванията, насочени към възстановяване на терени, пострадали от пожари, болести и вредители, както и невъзобновени по естествен начин през последните три години. По-големи залесявания се предвиждат в териториалните поделения в Пирдоп-258 декара, Брезник – 186 декара, Благоевград – 121 декара, Белица – 104 декара, както и в Ихтиман, Кюстендил, Дупница и Сливница.

Общо 1 045 000 семенищни фиданки и 10 190 тополови фиданки са осигурени за пролетното залесяване и за попълване на новосъздадените горски култури на площ от 1761 декара. Предимство се дава на местните широколистни видове – дъб, бук, явор, липа, черен и бял бор, смърч, бяла акация.

 

Източник: Blagoevgrad.eu

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ