140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

120 фазана са разселени тази пролет в Балчик

Макар и с малко членове, ЛРС “Морски орел”-Балчик ежегодно разселва фазани и яребици на територията на сдружението. За изминалата 2016 г. са разселени 465 бр. фазани и 150 бр. яребици

И тази година за пролетното  разселване са пуснати в природата на територията на ЛРД 120 бр. фазани.  Заявени са и още 420, които ще бъдат разселени през 2017 г.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ