140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

200 яребици се разселват на територията на СЗДП

От производственото стопанство на “Сокол-БЛРС” ЕООД във Враца бяха доставени по 100 бр. яребици за ДЛС “Витиня” и ДГС “Миджур”. Птиците са с отлично качество и са сигурна гаранция за увеличаване на дивечовата популация от яребици в района.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ