140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

900 фазана бяха пуснати в полетата край Кубрат

В 17-те ловни дружинки на ЛРС “Сокол”-Кубрат бяха разселени 900 много добри фазани, които са на 270 дни. Те бяха получени от Държавното ловно стопанство “Сеслав” край града и много бързо се присобиха  в местообитанията, като се смесиха с дивите видове и започнаха да снасят. Районите в Лудогорието са много добри за развитието на този вид птици, като има хубава популация, каза за сайта ” Дивото” ръководителят на кубратското ловно сдружение Даниел Великов. 

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ