140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ПАНИЦА НАВЪРШИ 70 ГОДИНИ

Доц. д-р Васил Паница е роден на 29.04.1947 г. в гр. Пловдив. Вчера отбеляза 70-годишен юбилей.

През 1963 г. Васил Паница става републикански шампион за юноши по спортна стрелба с нов републикански рекорд. До края на 60-те години е състезател по ловна стрелба дисциплина „Трап”. Завърш­ва Медицински университет в гр. Пловдив през 1971 г. Започва работа в Окръжна болница гр. Хасково, след което е асистент във ВМИ-Пловдив. Специализира във Франция и Монако. Доцент е от 1996 г. От 2001 до 2009 г. е депутат в 39-то и 40-то Народно съ­брание.

През 1996 г. е избран за председател на ЛРД „Сокол”-Пловдив. Преди това в продължение на осем години е член на настоятелството (Управителен съ­вет) на ЛРД „Сокол”-Пловдив. Четири мандата е член на Управителния съ­вет на НЛРС-СЛРБ.

При встъпването му в длъжност като председател през 1996 г. дру­жеството няма никаква недвижима собственост, нито пари в банка. В момента дружеството притежава две масивни сгради в центъра на града, от които едната е централата на друже­ството с хотел и ресторант, а другата е административна сграда. Освен тях дружеството притежава още 16 недви­жими имота – сгради и земя по селата и стрелбище за ловна стрелба с три чифта кули и Кафе-ресторант.

В дружеството се отдава изключи­телно внимание на разселването на дивеч в природата. От 2009 г. до мо­мента са разселени 41 933 птици. От тях – 22 238 яребици, 9789 фазани и 9906 полудиви патици. През тези го­дини са разселени и 207 зайци.

Дружеството отдава значително внимание и на благотворителната дейност, което несъмнено повишава авторитета му. От края на 90-те години са изпратени средства на българите от Голо бърдо – Албания, след което многократно са спонсорирани детски и старчески домове, както и наши членове и членове на НЛРС-СЛРБ от страната, преживяли природни бед­ствия или намиращи се в тежко здра­вословно състояние. При трагедиите в с. Бисер и в с. Хитрино дружеството също реагира бързо. За Хитрино беше изпратена сумата от 2500 лв. целево за ремонт на училището, като всеки от ловците остави най-малко по левче.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ