140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море се разраства

Повече от 20 са вече членовете на създадената преди година Европейска Асоциация на рибарите в Черно море – организации и физически лица с обща членска маса над 200 души. Всички те са от България и Румъния и извършват дребномащабен риболов с ниско въздействие на околната среда и имат важно социално и икономическо въздействие върху Черноморския район.

Организацията вече активно изпълнява своите цели, част от които са: подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара за риба и рибни продукти и за намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла; установяване на контакти и сътрудничество с международни асоциации и сдружения в областта на рибарството; създаване и поддържане на устойчиво равновесие между състоянието на съществуващите ресурси и защита на социално-икономическата структура на крайбрежните общности в България и Румъния.

При изпълнение на поставените си цели Асоциацията е организирала редица браншови срещи и кръгли маси, на които са идентифицирани проблемите в бранша, както и новите възможности за развитие и водене на добри практики, заимствани от ЕС.

Една от тях бе осъществената през месец март среща на представители на компанията ЕС ПИ КОНСУЛТ и Европейската Асоциация на рибарите в Черно море с г-жа Евангелия Георгици от Главна дирекция „Морско дело и рибарство” към Европейската комисия. На нея отново бе подчертана ролята и значението на учредения Консултативен съвет за Черно море относно въпросите, касаещи управлението на рибарството. Съвсем скоро се очаква Асоциацията да бъде приета като равноправен член на Консултативния съвет.

Предвижда се и обмен на опит с Великобритания, като страна с утвърдени традиции в този бранш. Така например през месец май предстои посещение на LIFE платформата в Обединеното кралство, като в делегацията ще се включат над 15 представители на дребномащабния риболов.

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море е учредена в изпълнение на Пилотен проект „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ