140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците от Кюлевча преизбраха Стоян Стоянов за председател 

Георги НИКОВ

Много вълнуващо премина отчетно-изборното събрание на ловната  дружинка в село Кюлевча, която е към ЛРС „Балкан 2001“ в град Каспичан. Имаше голям брой изказвания, коментари и предложения, които естествено бяха насочени към подобряване на дейността в следващия мандатен период. През изминалите четири години, през които председател бе Стоян Стоянов, бяха постигнати много добри резултати. Така той заслужи доверието на ловците и те го избраха единодушно отново да води дружинката, която със своите 114 членове е най-голямата в каспичанското сдружение.
„Първият ми мандат като председател беше белязан с подобряване на дисциплината в дружинката и въвеждане на ясни правила при провеждането на ловните излети. Това произтича от приемането на Устав на дружинката и програма за работата през периода. Промени се мисленото на по-голямата част от ловците по отношение на организацията на груповия лов, все повече стават тези, които излизат на лов, а не на разходка в гората и на приказки с чашка край огъня. Налице е нетърпимост към нарушаващите дисциплината по време на излети, волностите на отделни ловци определено не се приемат добре от основната част на колектива. Обособи се качествено ядро, около което гравитират здравомислещи ловци. Тези хора са в основата на ловните успехи в дружинката. Наред с това все още има отделни зрънца, които първо говорят, а после мислят. По този начин те се изолират от колектива. Някои от тях и сега не разбират за какво става дума. Повиши се ловната и колегиалната етика и като цяло мисленото в тази насока“, изтъкна Стоян Стоянов в доклада си.

По-нататък той се спря на

ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА СЕЛЕКЦИОННИЯ И ТРОФЕЙНИЯ ОТСТРЕЛ НА СЪРНИ И БЛАГОРОДНИ ЕЛЕНИ

Добитото месо се използва за различни мезета и деликатеси при провеждането на банкети на дружинката.

„През изминалия сезон бяха използвани 50 групови бележки и 164 индивидуални. Постъпилите суми от дружинката в сметката на сдружението в Каспичан от членския внос са 3555 лв., а от индивидуалната вноска за стопанисване на дивеча са над 5000 лв. При планирани 24 диви свине през сезона са отстреляни 26, като изпълнението е 108%. Отстреляни са две, което е 100 % изпълнение на плана. Три са убитите приплоди при благородния елен.

Отчетена бе твърде слабата дейност при отстрела на хищниците, едва 27 чакала, при предвидени 70. Преди години дружинката е имала много големи успехи в тази насока.

В отстрела на диви свине се изявиха ловците Илиян Недев, Анилин Славчев, Андрей Димитров, Георги Любенов и други. Имаме успех при отстрела на благороден елен и сърна, наред с това обаче спад бележи отстрелът на гургулици, пъдпъдъци и гривяци. Това го отдаваме на бързата обработка на нивите от арендаторите и земеделските производители, както и на миграцията на птиците и на липсата на достатъчно добри ловни кучета птичари“, каза докладчикът Стоян Стоянов.

Оценката за наличието на дивеч показва, че през изминалата година се наблюдава

УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ДИВА СВИНЯ

Подобна е ситуацията и при благородния елен, като през годината беше наблюдавано стадо от около 120 животни. Предполага се, че това е цялата популация от елени в Кюлевча, Марково, Могила, Каспичан и Овчарово, но плътността изобщо не е малка. Факт е, че подобно стадо беше наблюдавано и през предходната година. Приятна изненада за изминалия сезон е осезаемото увеличаване на запасите от сърна. Поради това ще бъде увеличен и планът за ползването й от дружинката. Независимо от това, година след година намаляват естествените убежища за едрия дивеч. Има много добри условия за добра популация, но животните нямат спокойствие. Ежедневното рязане и извозване на дърва е само едната страна на този проблем. Вече стана нещо нормално и непрекъснатото търсене на трюфели с кучета в гората. Не е за пренебрегване и фактът, че се наблюдава постоянно присъствие на външни лица в ловния ни район, които под различен претекст извършват нерегламентиран лов. Това може да има трайни негативни последици.

Особено внимание бе обърнато на голямата отговорност по осигуряване на достатъчни количества фуражи както за едрия, така и за дребния дивеч. Не всеки ловец има принос в това отношение, а има и хора, които не участват в подхранването на дивеча и в зареждането на хранилките. Затова в новоприетия план по-голямо внимание се обръща на единството при постигането на желаните от дружинката резултати. В него се предвижда през сезона да се отстрелят 30 диви свине, 4 приплода на благородни елени, както и 4 сърни.

След като поздрави колегите си, Милена Недева, кмет на община Каспичан, която е и ловец в дружинката в село Кюлевча, каза, че е имала

СРЕЩА С РЪКОВОДСТВАТА НА ГОРСКИТЕ СТОПАНСТВА

и е била значително подобрена координацията по добива и извозване на дървесина от горите, като това не трябва да става по време на дните, определени за лов. Дърводобивните дейности трябва да се съобразяват с тези на ловците, тъй като може да се стигне до нещастни случаи, ако няма сътрудничество. Милена Недева заяви също, че освен като член ще помага на ловците и като кмет на общината винаги ще ги подкрепя в дейността.

Висока оценка за дейността на дружинката в село Кюлевча направи и председателят на ЛРС-Каспичан Руси Русев. Бяха зададени и много въпроси, отнасящи се до подобряване на организацията по стопанисването на ловните райони. Разискванията показаха професионален подход при разглеждането на различните аспекти на ловностопанската дейност. Всичко това ще спомогне да се увеличават грижите на ловците, а от там и да се увеличи слуката. Преизбраният председател Стоян Стоянов сподели, че за всички ловища ще има отговорници, които ще се грижат за изграждането на хранилките за полезния дивеч и осигуряването на достатъчни количества фуражи.

Снимки: Авторът

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ