НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Есеница с отчет за изминалия ловен сезон

Ловната дружинка в село Есеница е една от добрите в района на ЛРС-Вълчи дол и на проведеното събрание бяха обсъдени актуалните въпроси по стопанисването на ловищата и недопускане да има загуби от бракониерските прояви и от хищниците, чиято популация е много голяма. Доклад изнесе председателят на дружинката Петко Керчев, а на поставените въпроси отговори и Иван Николов, ловният специалист на сдружението.

Изтъкнато беше, че много големи са били грижите за дивеча през зимния период и най-вече през януари, когато двуметрови снежни преспи натрупаха района, ловците стигаха с високопроходима техника до гората, а оттам на гръб разнасяха чувалите с царевичното зърно, почистваха хранилките и търсеха най-подходящите места да го изсипват, за да не гладуват животните.

Ловната дружинка много добре работи по намаляване броя на хищниците, за да не стават жертва приплодите на сърните, фазаните и яребиците. Само през изминалия сезон са убити 55 чакала и лисици

През годината се разселват фазани и яребици. Миналата година бяха пуснати в природата 35 фазана в много добро състояние, което доведе до запазването им и увеличение на популацията, като вече се наблюдават малки птици, които са измътени от дивите видове. За тази година е предвидено да бъдат закупени и разселени 30 яребици.

 

Повече информация в бр. 17 на в. “Наслука” на 26 април

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ