140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Дулово отчете добър ловен сезон

На своето общо събрание ЛРС-Дулово отчете добра дейност през изминалата година. Отстреляни са били 42 диви прасета, като е изпълнен планът, както и 5577 пъдпъдъци и 1348 гургулици. Таксацията показва, че в последно време се е увеличил запасът от див заек, като в проведените два излета в дружинките в селата Паисиево и Любен са участвали 40 ловци, които са отстреляли 37 дългоухи.

Предвижда се през новия сезон да има излети във всичките ловни дружинки. Отстреляни са 312 фазана и 150 яребици, като сдружението полага усилия за пускането на повече птици в природата. През пролетта в десет дружинки бяха разселени 450 фазана на 270-дневна възраст. Още 1100 фазана ще бъдат получени и разселени във всичките 18 добруджански дружинки, както и 250 яребици, отчете на събранието председателят на сдружението Георги Калинов. 

 

Повече информация в бр. 16 на в. “Наслука” на 19 април

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ