140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Дулово – През сезона паднаха 42 диви свине

Георги ГЕОРГИЕВ

От направения наскоро годишен отчет на ЛРС-Дулово стана ясно, че ловният сезон е преминал добре. Издадени са били 442 индивидуални и 446 групови разрешителни, отстреляни са 42 диви свине, с което е изпълнен планът. Ловците от дружинката в село Паисиево са убили 15 броя, а от село Листец – 13. В добруджанските ловни полета са отстреляни 5577 пъдпъдъка и 1348 гургулици. В два излета за див заек в дружинките в селата Паисиево и Любен, където са участвали 40 ловци, са отстреляни 37 броя. Таксациите показват, че се увеличава запасът на този вид дивеч и най-вероятно през новия ловен сезон ще се организират излети във всичките ловни дружинки, където има добра популация от дългоухи.

Добър отстрел е имало на фазани, като отчетът показва, че ловците са отнесли 412 птици, както и 150 яребици. Затова УС на сдружението полага грижи за разселването на повече птици в подходящите местообитания. През пролетта на тази година бяха пуснати 450 фазана на 270 дни на териториите на десет дружинки. Планирано е във всичките 18 ловни дружинки да бъдат разселени още 1100 фазана и 250 яребици, каза Георги Калинов.
Едновременно с това се води и непримирима борба с хищниците. През изминалата година са убити 62 скитащи кучета, 55 чакала и 69 лисици, като най-активни са ловците от дружинките в селата Паисиево, Яребица, Окорш и други. Отделени са и 5 хиляди лева от сдружението за изграждането на волиера за доотглеждане на получените птици. Мястото от 20 декара е дарено от общината и то е от горския общински фонд на Дулово. Ловците помогнаха през този период на пострадалите от тежката влакова катастрофа в село Хитрино, като бяха изпратени 500 лева от сдружението, а дружинката в Дулово осигури 200 лева от членовете си. Дружинката в село Вокил предостави 380 лева.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ