140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Кубрат – Фазаните са предпочитани в Лудогорието

Георги НИКОВ

Ловните излети за фазани са доста успешни в ловища­та на дружинките от района на ЛРС „Сокол” в гр. Кубрат и е така много години. Този лов е атрактивен и носи много емоции на ловците, затова се обръща голямо внимание на разселването на повече птици в Лудогори­ето. Наскоро бяха пуснати над 900 броя в най-подхо­дящите местообитания за този вид дивеч. „Фазаните бяха на 270 дни, закупихме ги от ДЛС „Сеслав” край гр. Кубрат, разселихме ги на териториите на 17-те ловни дружинки. Птиците бяха зре­ли, приспособиха се много бързо и се смесиха с поди­велите видове, които сме разселвали през минали се­зони. Ловните райони пред­варително бяха прочистени от хищници – чакали и лиси­ци, за да не стават фазаните жертва на вредния дивеч”, каза Даниел Великов, ловен специалист на сдружението.

„В нашите ловища пуснах­ме 30 едногодишни фазана, много качествени и сме до­волни. Имаме три района с много добри местообита­ния, които прочистихме от чакали и лисици, заредихме с царевично и пшеничено зърно хранилките. Освен това закупихме и още 20 фазана от люпилнята в с. Николово, които бяха също в много добро състояние. Предвиждаме да доставим и още толкова, с които ще обогатим ловищата си с добри птици. Нашите ловци предпочитат ловните излети за този вид дивеч, които са много успешни“, казва дъл­гогодишният председател на дружинката в гр. Кубрат Слави Кирилов. Преди го­дини ловците излюпвали малки фазанчета в собствен инкубатор, но им излизало много по-скъпо, затова се отказали и предпочели да закупуват готови едного­дишни птици.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ