140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Кюстендил – Хранят дивеча в планинските села с електронни хранилки

Юлияна СТЕФАНОВА

Кюстендилски ловци хра­нят дивеча в планинските села с електронни хранил­ки. „Подобни съоръжения има вече на териториите, където ходят на излет 4-5 от дружинките. Самата ма­шинка представлява нещо като голям бидон с мотор и часовник, който разпръсква царевичните зърна. Те са вносни и излизат грубо 200 – 230 лева – споделя ръко­водителят на ловно-рибар­ско сдружение „Елен“ Венко Калинчев. – Хранилките са снабдени с камери, които са свързани с мобилните теле­фони на председателите на дружинките. Ако някой се опита да ги открадне, вед­нага се получава сигнал на джиесема.

С електронни хранилки се снабдиха в Долно село, Дра­говищица, Лозно, Цървари­ца и др., а Жилинци искат да си купят. Съоръженията се зареждат със 120 кг зърно веднъж в месеца. Ефектът е голям, така се пестят време и разходи за транспорт. Не е необходимо да се захранват всеки ден. Знае се за колко време ще бъде изчерпано количеството. Има и големи, и малки хранилки, настрой­ват се през определено вре­ме как да разпръскват зър­ната“, допълва Калинчев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ