140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Търговище – Води се сериозна битка с хищниците

Георги НИКОВ

Ловците от дружинките в района на ЛРС-Търговище са убедени, че ловищата трябва да се прочистват, за да се запазват приплодите. Именно за това се провежда постоянна борба с хищниците. През изминалия сезон бяха отстреляни 193 чакала, 233 лисици и 203 скитащи кучета, както и 150 вранови птици.

Ловният специалист на сдружението Стойне Стойнов сподели, че с най-голям отстрел са ловците от дружинките в селата Бистра, Ралица, Пресиян, Буховци, Макариополско и други. Много добре се включват в унищожаването на хищниците Аркан Ибрям от дружинката в с. Бистра, Иван Славов и Христо Атанасов от с. Ралица, както и хищничари от други селища на района.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ