140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Велики Преслав стартира мащабна програма по разселване

Георги НИКОВ

Получените 300 фазана на 270дневна възраст от фаза­новото стопанство в Русе от Ловно-рибарското сдружение във Велики Преслав бяха доотгледани във волиера и вече са разселени на териториите на шест ловни дружинки в об­щините Велики Преслав, Смядово и Върбица. Те са в много добро състояние и се смесиха сред дивите видове в лови­щата на дружинките в град Върбица и село Бяла река по 60 броя, в село Салманово 60 фазана и останалите са в град Смядово и село Янково. Намериха си добрите местооби­тания и ги виждаме край язовира да пият вода, изнасяме постоянно храна – царевица и пшеница, с които зареждаме хранилките за птиците. С една дума доволни сме от ка­чеството им, казва Джамал Сатев, председател на ловната дружинка в село Бяла река, а председателят на ловната дружинка в село Салманово Харалан Хараланов – Хари допълва, че миналата година са пуснали в ловищата едно­годишни фазани и са останали много доволни, затова тази пролет са закупили още 60-тина в много добро състояние на 270-дневна възраст. Разселването са направени от него в присъствието на представител на горското стопанство и от дългогодишния ловец Георги Жечков, който е много ста­рателен и се грижи много за птиците, той лично е направил и хранилки, в които постоянно зарежда зърно.

Предвижда се в скоро време Великопреславското сдру­жение да бъдат закупени още 600 фазана на 45 дневна възраст и 450 яребици, с които ще се обогатят още пове­че ловните райони на дружинките в Камчийската долина и Герловото.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ