140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

На 22 април се проведе общо събрание на ЛРС-Асеновград

С участието на 72 делегати на 22 април ЛРС-Асеновград отчете дейността и тази на управителния съвет за 2016 г.  Водещият на събирането, дългогодишен ловец и от много години член на управителния съвет Крум Марков, много умело даде думата на председателя на сдружението д-р Георги Хаджиламбрев. Той пък направи обстоен отчет, като се изказа първо за работата на управителния съвет, организирал и насочвал своята дейност в съответствие със специфичните особености и задачи на дружините, както и за решаването на натрупаните проблеми през годините, свързани с общото състояние на сдружението.  Председателят отчете, че успешно работи полигон за обучение на кучета за едър лов. Увеличени са възможностите и средствата за доотглеждане на дивеч и изкуственото му разселване.

Дружеството е създало и поддържа специализирана фуражна база, изгражда ловностопански съоръжения и друга материална база. С дружините се регулира числеността на дивеча, опазването му, целогодишното подхранване и правилното му ползване. От направената таксация на дивеча се вижда запазване на заека, а в някои ловни полета и увеличаване на запасите му. През 2016 г. при план за отстрел 600 бр. зайци в дружеството са отстреляни 165 бр.

Яребицата бележи тенденция на стабилизиране на запасите и вече се отчита допустимият запас. През ловния сезон са отстреляни 1086 бр. Разселени са 450 яребици. През миналата година са отстреляни 560 фазана, а с останалите доотгледани е спомогнато естественото му възпроизводство. През миналата година са доотгледани и 500 патици в селата Козаново и Болярци.
В ловните излети са отстреляни 6 161 пъдпъдъка, 499 гургулици, 1114 гълъба и 486 диви патици.

Запасите на благороден елен са много малки, а тези на сърна са в допустимите норми. При план 68 бр. са отстреляни 27. В последните няколко години се забелязва положителна динамика в присъствието на дива свиня. При план за острел 209 бр. са отстреляни 185.

С доста отговорен тон направи изказване Слави Богутев, директор на лесничейството в града. Той се спря на бракониерството, от което никой няма полза. Помоли присъстващите ако открият следи от бракониерство в ловните им полета, незабавно да го уведомят за организиране на залавянето им.

 

Повече информация в бр. 17 на в. “Наслука” на 26 април

 

Костадин Буюклиев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ