140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Новият председател на ЛРС-Карлово Иван Стоенчев в интервю за “Дивото”

От 1 април ЛРС-Карлово има нов председател – Иван Атанасов Стоенчев. Специално интервю за „Дивото” в сградата на НЛРС-СЛРБ проведе Симеон Стефанов:

 

Г-н Стоенчев, от колко време се занимавате с лов и как се запалихте по него?

От 10 години. Запалих се от приятели, покрай първия лов за пъдпъдъци, тогава ми стана интересно, тъй като явно бяхме попаднали на пасаж и беше много ефектен самият лов.

Потомствен ловец ли сте?

Не, брат ми ме подтикна, даде ми последния тласък да стана ловец.

Какъв дивеч предпочитате да ловувате?

Пъдпъдък и дива свиня.

Какви промени ще настъпят в ЛРС-Карлово с Вас начело?

Общо взето сдружението е стабилно. Трябва да запазим постигнатото до момента, духът в колектива е много добър, единствено трябва да надграждаме и да помагаме на ловците в техните проблеми.

Върху какво ще акцентирате?

Най-вече опазване на дивеча, борба с бракониерството и помощ на ловните дружинки за справяне със селскостопански животни, които ходят в районите, в които не трябва да бъдат и пречат на лова.

Какво е Вашето впечатление от младите ловци в сдружението?

Трябва им опит, повече да ходят на лов, за да могат да усетят тръпката от лова, да напипат правилното място, където да застанат, така че да е удачен ловът и най-вече да спазват безопасността.

Кои са най-важните неща, които един ловец трябва да следва?

Пак казвам, безопасност и да спазва законите, които са приети, защото всички случаи, които се четат в медиите са точно затова, че не се спазват законите.

Как ще водите борбата с бракониерството?

С работа с отговорниците в дружинките, с информация, ако чуват кой къде и кога ходи в нерегламентирано време и разбира се, с помощта на полицията и горските.

Ще взема ли сдружението участие в спортни прояви?

Да, имаме такива запалени колеги, ще взимаме участие.

Как смятате да развивате ловния туризъм?

При нас има няколко частни обекта, които развиват такъв туризъм, така че с популизация.

Има ли по-деликатен начин да бъдат стимулирани ловците да спазват законите, без да се налагат глоби?

Личен пример и изобщо пример от всички ръководители на дружинки, отговорници по лова. Ако те спазват закона и го показват, това има ефект върху всички ловци.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ