140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо 1000 яребици бяха разселени в ДЛС “Искър”, “Арамлиец” и “Витошко – Студена”

Общо 1000 яребици бяха разселени на 3 и 4 април в ловните стопанства „Искър”, „Арамлиец” и “Витошко – Студена”. Птиците бяха докарани от производственото стопанство в Сливен. За разселването на яребиците във “Витошко – Студена” беше използвана високопроходим автомобил, който да достигне до високите планински части над с. Чуйпетлово. Директорът на ДЛС „Искър” Людмил Харизанов каза няколко думи по повод разселването и започналата в понеделник Седмица на гората пред „Дивото”:

 

Г-н Харизанов, зимата нанесе ли щети върху дивеча?

Да, 30 години не е имало толкова тежка зима. 50 дни температурите бяха под -10 градуса.

Какви мероприятия се организират при Вас за Седмицата на гората?

На 1 април ученици от столично училище бяха при нас. Запознахме ги с горскостопански мероприятия, дървесни видове, видяха дивеч и имаше залесяване.

Каква е политиката на стопанството относно залесяването?

При нас запасите от дивеч са неколкократно над допустимото и е невъзможно естественото възобновяване. Много щети нанасят елените. Би трябвало, ако се залесява, да се ограждат културите.

 

Разговаря Симеон Стефанов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ