140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо събрание на ЛРС-Петрич на 10 юни

Управителният съвет на Ловно-рибарско дружество – град Петрич, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 10.06.2017 година от 10.00 часа в заседателната зала на кметство гр. Петрич, при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на Сдружението и УС на за 2016 година.

2. Отчет за дейността на КС за 2016 година.

3. Определяне и утвърждаване членския внос за 2018 година.

4. Приемане на бюджет на сдружението за 2017 година.

5. Приемане на основни насоки и програми за 2017 година.

6. Избор на ново ръководство на сдружението, управителен съвет и председател.

7. Избор на контролен съвет и председател.

8. Избор на делегати за общото отчетно-изборно събрание на НЛРС-СЛРБ.

9. Промени в устава на сдружението.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ