140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо събрание на ЛРС-София-север на 18 май

Управителният съвет на ЛРС София-север, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 18.05.2017 г. от 18:00 ч. в  сградата на НЛРС-СЛРБ, намираща се в гр. София, бул. Витоша 31-33, при следния дневен ред:

 

1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО И НА УС ПРЕЗ 2016Г.

2. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КС ПРЕЗ 2016Г.

3. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ  2017 Г.

4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2017 Г.

5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ  РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ЗА  2018 Г.

   7. ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА УС СЪГЛАСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА   УСТАВА ОТ 2016 Г.

8. ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НЛРС-СЛРБ.

9. ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТУРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕТО ВЕСЕЛИН СПАСОВ СИМЕОНОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НЛРС-СЛРБ

10. РАЗНИ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ