140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Първият горски дом става Национален горски музей

Историята на българското лесовъдство вече има свой дом, който се намира в двора на Учебно-опитно стопанство – мeстност Юндола. Първият горски дом, построен в началото на миналия век, от днес става национален горски музей.

„Тук ще съберем всичко, създадено от нашите предци в горското дело и ще го запазим за историята и за нашите деца. Познавайки своята история, ние по-лесно ще се справим с предизвикателствата на времето. Неслучайно националният горски музей се устройва в Юндола, където е учебният център за бъдещи лесовъдски кадри. В музея ще се набират и съхраняват ценни исторически документални източници и паметници, свързани с развитието на горското стопанство. На територията на университетската гора, под егидата на Учебно-опитното горско стопанство, музеят придобива огромно символично значение за историческата памет на горското ни дело“, каза проф. д-р Иван Палигоров, зам.-министър на земеделието и храните.

В момента сградата е реновирана, но предстои да бъде преустроена за целите на бъдещия музей.

На форума присъстваха представители на Министерство на земеделието и храните, държавни горски предприятия, Изпълнителна агенция по горите, регионални дирекции по горите, природни паркове, представители на община Велинград, директори на училища от гр. Велинград, Лесотехнически университет, Институт за гората при БАН и доайени на горското дело, директори на държавни горски и ловни стопанства от област Пазарджик.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ