140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Получените от ЛРС-Велики Преслав 300 фазана са вече в природата

Получените от ЛРС-Велики Преслав 300 фазана на 270-дневна възраст от фазановото стопанство в Русе бяха доотгледани във волиера и вече са разселени на териториите на шест ловни дружинки в общините Велики Преслав, Смядово и Върбица. Те са в много добро състояние и се смесиха сред дивите видове в ловищата на дружинките в град Върбица и село Бяла река – по 60 броя, в село Салманово 50 фазана и останалите – в Смядово и село Янково.

Предвижда се в скоро време да бъдат закупени още 600 фазана на 45-дневна възраст и 450 яребици, с които ще се обогатят още повече ловните райони на дружинките в Камчийската долина и Герловото. 

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ