140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Разкриха дневния режим на мечките в Аляска

Американски учени изследвали с какво се занимават мечките гризли, обитаващи басейна на река Нелчин в Аляска. Три години събиране на данни с помощта на видеокамери, монтирани на специални нашийници на животните, показали, че редица предходни генерални изводи за тяхното поведение и „дневен режим” са били неверни. В частност оказало се, че мечките убиват много повече лосове и други едри копитни животни, отколкото се смятало. Това разкритие може да послужи за основа на екологичната политика в тази част на Аляска.

Събраните данни показали, че 60.5 % от денонощието мечките не правят нищо. Те се движат доста – в 21.3 % от времето си, а 6.3 % от него прекарват в изправено положение, за ядене изразходват 6.2 %. Набавянето на храна чрез ловуване мечките осъществяват много бързо, това им отнема не повече от процент от времето. Помежду си тези животни общуват малко – около 1.3 % от деня им. Въпреки краткотрайното социализиране камерите на учените успели да заснемат дори чифтосване на мечки.

Но най-важната информация, получена от камерите, се отнася до броя на копитните животни, унищожавани от мечките гризли. Въз основа на тази информация се изчислява допустимото поголовие хищници и ловните квоти. Изяснило се също, че за 45 дни една мечка в басейна на река Нелчин убива приблизително 35 лоса и елени карибу общо. От тях средно 13.3 екземпляра са били малки лосчета. Освен това бил регистриран случай, когато десетгодишен мечок убил и изял шестгодишна мечка.

Крайният извод от проведеното изследване – че мечките гризли способстват за намаляването на копитните животни повече, отколкото се смятало по-рано, най-вероятно ще наложи отстрел на определен брой представители на вида в тази част на Аляска.

 

Текст сн.:

Лосовете и елените карибу намаляват с бързи темпове заради изключително ловките атаки на мечките

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ