140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Резултати от таксацията в ЛРС “Сокол 1884”-Велико Търново

Тазгодишната пролетна таксация потвърди, че дивите прасета все още не са се върнали в
землищата на великотърновските села Водолей и Никюп, където от години не се организира лов на такъв дивеч. Затова ръководството на ЛРС „Сокол 1884”-Велико Търново има намерение да позволи на тамошните ловци през идващия нов ловен сезон да излязат за сърни, чиято популация разрешава такъв отстрел.

Колкото до благородните елени и сърните – на територията на Великотърновска община те се увеличават. Елените обаче не се срещат навсякъде. Няма ги в ловните полета на 8 дружини, а тези диви животни не са малко и за есента са определени 5 екземпляра за отстрел.

Ако стане дума за хищниците, тазгодишната пролетна таксация потвърди отдавнашната тенденция на увеличаване на повечето от тях, макар че ловците ги преследват през цялата година и отчитат немалък отстрел. Вълците от 8 вече са 13, но отстрелът явно оказва влияние и скитащите кучета, бялките, черните порове, свраките намаляват.

 

Повече информация в бр. 17 на в. “Наслука” на 26 април

 

Милка Денева

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ