140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Шумен, Търговище – Запасите на дивеча са на европейско ниво

Искат законодателни промени, регламентиращи по-ясно отношенията между ловни стопанства, дружинки и земеделски производители

Георги НИКОВ

Дивечът в Шуменска и Търговищка об­ласт се е увеличил за последните 4 го­дини, отчете Съветът по лова в РДГ-Шу­мен. На територията на двете области е имало 4758 благородни елена, сега тех­ният брой е 5634, елените лопатари от 133 са се увеличили на 282, а сърните от 4599 са достигнали 4888, съобщи пред­седателят на съвета инж. Юлиян Буда­ков, директор на РДГ-Шумен. И това се дължи на големите грижи, които полагат горските стопанства и ловните сдруже­ния, изтъкнаха на срещата.

„Запасите на дивеча на нашата тери­тория са на европейско ниво, но ние не сме подготвени за тази ситуация. Чудес­но е, че има животни, но ако не се уп­равляват както трябва, това ще доведе до големи разходи на стопанствата и на ловните сдружения“, коментира ди­ректорът на Североизточното държавно предприятие в Шумен инж. Веселин Ни­нов.

Според него прекомерното увеличе­ние на дивеча над допустимото ще до­веде до щети на земеделските култури, от което страдат стопаните на много места в двете области. Той и колегите му предложиха да бъдат направени и законодателни промени, регламентира­щи по-ясно отношенията между ловните стопанства и дружинките, от една стра­на, и земеделските производители, от друга.

Зам. областният управител на Шумен Живко Жечев, гост на Съвета по лова, обеща администрацията да съдейства за прокарването на тези промени. „На­дявам се, че новото Народно събрание ще реши въпроса в полза на всички“, за­яви той. За зам.-председател на Съве­та по лова беше избран адвокат Кирил Тошев, председател на ЛРС „Станата“ – Нови пазар.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ