140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Спряха експлоатацията на язовирите „Мали Върбовник 2” и „Паничарево”

Стените на язовирите „Мали Върбовник 2” и „Паничарево” и съоръженията към тях временно да бъдат изведени от експлоатация, решиха общинските съветници в Бобов дол на свое заседание. Целта е предотвратяване на опасността от авария на съоръженията. Експлоатацията на водоемите се спира до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми.

Към тези мерки се прибягва, тъй като общината, която е собственик на двата обекта, няма да може да изпълни в срок предписанията, направени от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. Срокът е до 6 април.

Привеждането на стените на двата язовира и съоръженията към тях в състояние, отговарящо на техническите норми, е изключително скъпо инженерно мероприятие, свързано с дълъг процес за изготвяне на проекти и тяхното изпълнение. Мероприятията за възстановяване на основните изпускатели изискват не само премахване на бетоновите тапи, но и почистване с вакуумна машина на тръбите на основните изпускатели до входните шахти, контрол със CCTV камера  на амортизацията на тръбите и извършване на безизкопна рехабилитация на тръбите.

Тези СМР изискват големи капиталови средства, с които община Бобов дол не разполага, а също така и продължително технологично време и подходящи атмосферни условия за изпълнение. Това налага временно извеждане от експлоатация на стените на двата язовира и съоръженията към тях, с цел предотвратяване на опасността от авария на съоръженията до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми, мотивира предложението си кметът на общината Елза Величкова.

 

Юлияна Колчакова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ