140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Тенденции в курсовете за млади ловци

Курсовете за млади ловци винаги са били актуална тема. Изискванията стават все по-големи и това е нормално. Но наред с чисто теоретичната и практическа подготовка има и нещо друго – да се подготвят и на етична основна.

Курсовете за млади ловци, които се организират от ловните сдружения в страната имат утвърдена учебна програма съобразена със съвременните изисквания и нормативна уредба за правото да бъдеш член на националната ловна организация. Завишените изисквания към кандидат-ловците в тяхната теоретична и практическа подготовка не са случайно хрумване, а отговорно отношение към спорт, който става все по-популярен. За лектори се канят утвърдени специалисти и служители от различни ведомства и институции, които имат отношение и доказани знания в областта на дивечознанието, ловното законодателство, оръжезнанието и правилата за боравене с него, кинологията и други теми имащи допирни точки с лова. Неща много важни и необходими.

Напоследък се замислям за още нещо, което има отношение към подготовката на младите ловци. Има важни принципи в ловния спорт, които не бива да се пренебрегват и пропускат. Става дума за морала, етиката и джентълменството в ловния спорт. Това са личностни качества, които формират характера и културата на човека. Качества, които имат отношение към микроклимата в ловната дружинка. А от него зависи степента на удоволствието от прекарания сред природата ловен излет.Примерите от живата ловна практика са много и потвърждават тази зависимост. Там, където има уважение към всички участници в лова, добронамереност и стремеж към другарски и колегиални взаимоотношение независимо от възрастта и социалния статус на ловците в групата, ловът е не само удоволствие, но и незабравимо приключение.

Та да се върнем на думата. Мисля, че няма да е проблем в програмата за обучение на младите ловци да се намерят още 2-3 часа за събеседване по тези морално-етични принципи. Ползата ще бъде безспорна и ефективна.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ