140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Трънчани застават единни срещу бъдеща златодобивна мина

Ася АСЕНОВА 
С пълно единодушие Общото събрание на ЛРС „Руй“ в Трън се противопостави на откриването на мина в района. Това съобщи председателят на сдружението Иван Искренов. 
Според ловците инвестиционното намерение за бъдещ златодобив включва площ от 19.24 кв. км на територията на общината, като са предвидени освен подземни и три открити рудника с две хвостохранилища, както и флотационна фабрика. Площта на хвостохранилищата е 662 дка, посочват в декларация-апел дружинките в селата Бусинци и Ерул, които са най-засегнати. Предвидените дейности, според инвеститора, ще доведат до дълготрайни и необратими промени в ландшафта, твърдят ловците. Бързо подвижните видове ще бъдат трайно подгонени от местообитанията си,а бавно подвижните ще бъдат унищожени, заявяват ловците, позовавайки се на данни от инвеститора. 

Ловците са притеснени, че евентуалното откриване на мина ще се отрази пагубно на лова и риболова в цялата община, а в селата Бусинци и Ерул това ще сложи край на лова въобще. Те се позовават на чл.10 т.9 от Устава на ЛРС „Руй“, като настояват с проблема да бъде запознато НЛРС-СЛРБ. С отворено писмо  ЛРС „Руй“ да поиска официалното становище на НЛРС-СЛРБ, апелират членовете на сдружението. Според тях подобно инвестиционно намерение е в разрез с цялостната национална политика в природозащитното дело, ловното и рибното стопанство и спорт на регионално ниво. 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ