140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В курсовете за млади ловци трябва да се възпитава и морал

Курсовете за млади ловци, които се организират от ловните сдружения в страната имат утвърдена учебна програма, съобразена със съвременните изисквания и нормативна уредба за правото да бъдеш член на националната ловна организация. Завишените изисквания към кандидат-ловците в тяхната теоретична и практическа подготовка не са случайно хрумване, а отговорно отношение към спорт, който става все по-популярен. Напоследък се замислям за още нещо, което има отношение към подготовката на младите ловци.

Става дума за морала, етиката и джентълменството в ловния спорт. Това са личностни качества, които формират характера и културата на човека. Качества, които имат отношение към микроклимата в ловната дружинка. Там, където има уважение към всички участници в лова, добронамереност и стремеж към другарски и колегиални взаимотоношения. Независимо от възрастта и социалния статус на ловците в групата, ловът е не само удоволствие, но и незабравимо приключение.

Мисля, че няма да е проблем в програмата за обучение на младите ловци да се намерят още 2-3 часа за събеседване по тези морално-етични принципи. Ползата ще бъде безспорна и ефективна.

 

Целия коментар в бр. 17 на в. “Наслука” на 27 април

 

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ