140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В Кюстендилско започва авиоборба срещу ръждива борова листна оса

Югозападното държавно предприятие /ЮЗДП/ започва авиоборба срещу ръждива борова листна оса в Кюстендилско. По данни на предприятието 935 декара борови гори в землищата на селата Драговищица, Горановци, Копиловци и Николичевци в община Кюстендил са силно нападнати от вредителя.
Над 900 декара иглолистни насаждения в района на “Държавно горско стопанство /ДГС/ Кюстендил” предстои да бъдат третирани от въздуха. Авиоборбата е разрешена от Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Кюстендил и ще се извърши на 26 април, при подходящи метеорологични условия и ако ниските температури през последните дни не са довели до измиране на гъсениците. 

Площите в засегнатите държавни гори ще бъдат обработени с вертолет със система за ултра малообемно пръскане. Приготвянето на работния разтвор и зареждането ще се извърши на работна площадка Ломнишки път, в землището на с. Драговищица.

Препаратът Мимик 240 ЛВ, който ще се използва, е одобрен за въздушно пръскане, разрешен е от БАБХ и отговаря на стандартите за управление на горските територии.  За предстоящите лесозащитни дейности са уведомени всички заинтересовани страни – кметства, регистрирани пчелари и държавни институции.

 

Източник: БТА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ