НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В ЛРД-Есеница се полагат активни грижи през цялата година

Георги НИКОВ

Ловната дружинка в село Есеница е една от най-добрите в района на ЛРС-Вълчи дол и на проведеното общо събрание бяха обсъдени актуалните въпроси, свързани със стопанисването на ловищата. Сред важните решения бе да бъдат положени максимални усилия за изкореняване на бракониерските прояви. Също така членовете на ЛРД-Есеница ще се постараят да ограничат доколкото е възможно щетите, причинени от хищниците, чиято популация е много голяма. Доклад изнесе председателят на дружинката Петко Керчев, а на поставените въпроси отговори и Иван Николов, ловният специалист на сдружението.

Около 1500 ха са ловищата на дружинката, като има и горски фонд, където са изградени три хранилки за благородните елени и сърните, а за дребния дивеч се поддържат осем броя. Те са преди всичко за фазаните и яребиците, чиито ята са с отлична численост и местообитанията за птиците са много подходящи. Изтъкнато беше, че много големи грижи са били положени за дивеча през зимния период и най-вече през януари, когато двуметрови снежни преспи затрупаха района. Тогава ловците стигаха с високопроходима техника до гората, а от там на гръб разнасяха чувалите с царевичното зърно, почистваха хранилките и търсеха най-подходящите места да го изсипват, за да не гладуват животните.

Колективният дух в дружинката е на високо ниво, млади и стари се уважават и правят всичко възможно да има добър климат в малкия колектив. Най-младият ловец е 25-годишният Даниел Койчев, който е четвърто поколение ловец. Той ходи на лов заедно с баща си Койчо Христов и с дядо си 75-годишния Христо Койчев.

ПЪРВЕНЦИ В БОРБАТА С ХИЩНИЦИТЕ

Ловната дружинка води активна борба с хищниците, за да не стават жертва приплодите на сърните, фазаните и яребиците. Само през изминалия сезон са били убити 55 чакала и лисици, като най-активно са работили ловците Христо Стратиев, Андрей Чернев и Димо Недков. На миналогодишното събрание на сдружението дружинката от село Есеница беше наградена за постигане на най-високи резултати при отстрела на хищници. Очаква се и тази година тя да е сред първите след окончателното отчитане на постиженията на дружините.

През година се разселват фазани и яребици. Миналата година бяха пуснати в природата 35 фазана, които бяха в много добро състояние. Те се съхраниха и така се увеличи популацията. Вече се наблюдават малки птици, които са измътени от дивите видове. За тази година е предвидено да бъдат закупени и разселени 30 яребици.

От известно време ловната дружинка в село Есеница ремонтира съществуваща сграда, която е превърната в ловна хижа. Положени бяха 4 дни доброволен при изграждането на придобивката. Сдружението от Вълчи дол осигури 450 лева, които спомогнаха да се извършат ремонтите. Остава да се извършат още няколко неща вътре в помещението, преди ловната хижа да бъде открита. Предвижда се тя да стане притегателно място по време на ловните излети, допълва председателят Петко Керчев.

След доклада имаше и изказвания на ловците, които предлагаха да се направи нещо ново, за да богатее дейността на дружинката. После се почерпиха и с наздравици си пожелаха да се грижат за ловищата си още по-добре, а от там да дойдат и слуките.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ