140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Възможности за риболов през забраната

Наред с въведения забранителен режим на риболов и утвърдения през последните години стъпаловиден график, в заповедта на земеделския министър по отношение опазването на рибата в размножителния период има специална точка, в която е публикуван списък с оставените свободни водоеми на територията на страната по области. Ето какво пише там.

Разрешавам любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти:

Област Благоевград

– баластриера „Бистрака“, под моста за с. Покровник

– водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово

– първи водоем до Завода за релета, с. Баня, общ. Разлог

– яз. „Бели брег“, общ. Сандански

Област Бургас

– баластриера „Дупките“, гр. Бургас

Област Варна

– яз. „Комарево“

– яз. „Доброплодно“

– яз. „Рибно стопанство Пода“

Област Велико Търново

стари речни корита на Янтра

– землище с Раданово и гр. Полски Тръмбеш

– землище с. Върбица, общ. Г. Оряхавица

стари речни корита на Росица

– землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени

– землище на с. Михалци, общ. Павликени

Област Видин

– яз. „Дъбравка“, общ. Белоградчик

– яз. „Кула“, общ. Кула

– р. Дунав – участък от Колодрума при р. км. 789,2 до Баба Вида при р. км 791,5

Област Враца

– р. Скът – от Мишонски мост до моста в центъра на гр. Мизия

– яз. „Лиляче“, с. Лиляче, общ. Враца

– р. Ботуня – гр. Криводол, от моста на изхода в посока с. Ракево до землищната граница със с. Ракево.

Област Габрово

– р. Росица – участък от централната градска част на Севлиево, от моста на Колю Фичето до първия бент по течението под „Старата баня“.

– р. Янтра – участък от централната градска част на Габрово, от Падалски мост при музея „Дом на хумора и сатирата“ до моста под бензиностанция „Ромпетрол“

Област Кюстендил

– стар рудничен котлован с. Николичевци, общ. Кюстендил

– два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол

– водоем с. Самораново, общ. Дупница

Област Кърджали

– яз. „Охлювец“, общ. Кърджали

– яз. „Петелово“, общ. Черноочене

– яз. „Чобака“, общ. Момчилград

Област Ловеч

– яз. „Сопот“ в цялата акватория с изключение на следните зони:

Експлоатационна зона, която се разполага на 300 м. от края на язовирната стена, перпендикулярно навътре в акваторията.

Източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище), намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста й навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна).

– р. Осъм – речен участък от с. Умаревци, помпена станция до входа на с. Александрово и прилежащото старо корито „Бибора“

– горното течение на р. Златна Панега – от извора й до входа на гр. Луковит

Област Монтана

– яз. „Огоста“ – в района на баластриерите в землището на с Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък, находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника.

– баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци

– блато в кв. „Момин брод“, гр. Лом

Област Пазарджик

– баластриера при с. Лозен

– баластриера при с. Динката

– канал Кривата вада

Област Перник

– сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник

– отводнителните канали на р. Арката, общ. Радомир

Област Плевен

– яз. „Горни Дъбник“ – в обозначения участък, обхващащ от южната страна на стената, земната част в продължение на 1 км. до малката дига.

– яз. „Тотлебенов вал“, общ. Плевен

– старото корито на р. Осъм в землището на с. Българене

– отводнителен канал в землището на с. Асеновци, в участъка от жп линията до асфалтовия път, свързващ гр. Левски със с. Асеновци

Област Пловдив

– Топлия канал

– р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до вливането й в р. Марица

– напоителен канал до гр. Стамболийски, от началото му до първия мост

Област Разград

– яз. „Бялата пръст“ („Папаза“)

– яз. „Микро“ – Западна промишлена зона

Област Русе

– стари корита на Янтра, в землището на гр. Бяла и с. Полско косово

– общински язовир в землището на с. Тетово

– общински язовир в землището на с. Щръклево

Област Сливен

– баластриера „Крушарска дупка“, с. Крушаре, общ. Сливен

– баластриера „Сливенска дупка“, с. Мечкарево, общ. Сливен

– баластриера „Мечкаревска дупка“, с. Мечкарево, общ. Сливен

– яз. „Чилията“, с. Загорци, общ. Нова Загора

– напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен

Област Смолян

– яз. „Тешел“

– яз. „Златоград“

– ез. Керяновия гьол (Рибката)

Област София

– язовир „Панчарево“

– баластриери в землището на с. Долни Богров

– баластриери в землището на с. Чепинци

– баластриери в землището на с. Световрачане

– баластриери в землището на с. Челопечене

– яз. „Осиковица“

– баластриера Мечката, гр. Самоков

Област Стара Загора

– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък

– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж

– баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово и с. Ръжена, общ. Мъглиж

– яз. „Чаталка“, в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора

Област Хасково

– яз. „Доситеево“, с Доситеево, общ. Харманли

– яз. „Спахиево“, между селата Г. Сираково и Спахиево, общ. Минерални бани

– яз. „Дерин дере“, с. Райкова махала, общ. Свиленград

Област Шумен

– яз. „Свинеугояване“ гр. Шумен

– баластриера с. Радко Димитриево, общ. Шумен

– яз. „Върбица“, гр. Върбица

Област Ямбол

– Гребен канал Ямбол – северна и южна част

– стари речни корита на Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ