140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Задържаха 29 куб. м незаконна дървесина край Копривщица

Горските служители на Регионална дирекция по горите – София са разкрили незаконна сеч в имоти, собственост на физически лица. Нарушението е констатирано при проверка на 19 април след получен сигнал за незаконни действия в горските територии в землището на гр. Копривщица. В резултат от незаконната дейност на площ от 15 дка е изсечена бялборова култура, като на място са установени 19 куб.м. трупи от бял бор и 10 куб. м. дърва за огрев. Дървесината е добита без издадени позволителни за сеч.

За констатираното нарушение горските инспектори са информирали РУ на МВР Пирдоп. Наличната дървесина е задържана и откарана за съхранение в гр. Копривщица.

От началото на месец април 2017 г. служителите на РДГ София са извършили повече от 300 проверки в горски територии в териториалния обхват на дейност на дирекцията.

В хода на проверките през месеца са констатирани нарушения в частни имоти, горска територия в землището на с. Райово, община Самоков. На място е констатирана сеч на 59 бр. дървета от бял бор, немаркирани с контролна горска мярка, без издадено позволително за сеч, както и неправомерно изградени нови временни горски пътища.

При проверки в горски територии, в землището на с. Мала църква, Община Самоков горски инспектори от РДГ София са установили складирана незаконна дървесина от бял бор, в размер на 2 куб.м. Дървесината е задържана в с. Говедарци. При проверки в частни домове в с. Мала църква в един от проверяваните имоти след съдействие от страна на органите на МВР е констатирано наличие на немаркирана дървесина, непридружена с превозен билет в размер на 6 куб.м. Дървесината е задържана в базата за съхранение в с. Говедарци.

По констатираните нарушения са предприети действия по образуване на административно-наказателни производства.

Във връзка с получени сигнали за незаконни сечи, в периода от 11.04.2017 г. до 19.04.2017 г. са извършени проверки в горски територии, в землището на кв. Сеславци, район Кремиковци. В хода на проверките са констатирани множество нарушения на нормативната уредба, като в резултат със заповед на директора на РДГ София е обезсилено едно позволително за сеч. Ще бъде потърсена отговорност от лицата, на чиито имена са издадени позволителни за сеч и фирмата, на която е възложен добива на дървесина. По случая се извършват и проверки на склад за дървесина, стопанисван от фирмата, осъществяваща сечите в проверяваните насаждения, находящ се в с. Яна. Горските инспектори са констатирали, че не се поддържа изградената система за видеонаблюдение, за което е съставен акт за административно нарушение. Проверките в района продължават.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ