140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Членове на ЛРС-Велико Търново се разходиха из „Бутора”

Членове на управителния съвет на ЛРС „Сокол 1884”- Велико Търново посетиха държавния ловен участък „Бутора”, за да видят какво е направено там за петте години откакто ловната организация го стопанисва. Много грижи се полагат, за да има тук повече дивеч и той се увеличава – това показват ежегодните пролетни таксации. Най-чувствително се разрастват популациите на благородните елени и на
сърните, не са малко и дивите свине, по които досега единствено можеха да стрелят гостите.

На територията на държавния ловен участък „Бутора” няма чакали, лисици и подивели кучета. Затова пък миналата година ловците за първи път забелязаха вълци и сега се притесняват, че те могат да повлияят на популацията на дивеча.

Членовете на УС разгледаха биотехническите съоръжения – чакала, хранилки, солища, калища, просеки за стрелба. Посетиха и дивечовите ниви, засети с пшеница, ечемик, грах, овес, фий, люцерна – за паша на елените и сърните. Тези площи ще се увеличават, за да е по-лесно изхранването на дивеча, което е
целогодишно.

 

Повече информация в бр. 21 на в. “Наслука” на 24 май

 

Милка Денева
 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ