140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Доста високи резултати за ЛРС-Разград в отстрела на диви свине

На проведеното общо събрание на ЛРС “Сокол”-Разград беше посочено, че ловците правят всичко възможно да обогатяват ловищата в Лудогорието. През изминалата година са били разселени в природата 1500 фазана и 1500 яребици, както и за първи път са пуснати край водоемите на дружинките  250 полудиви патици, на местата, където има добри условия за развъждане.

През сезона са отстреляни 214 диви свине при планирани 155 броя и за новия се очаква завишение с 10 % на този вид дивеч. Предвидени са за отстрел и 10 броя елени, от които половината са зрели трофейни, както и три сръндака по линията на организирания ловен туризъм.

Приети бяха планът и бюджетът за настоящата година, като за юбилейното честване на 120-ата годишнина на ловното движение в Лудогорието бяха гласувани 10 000 лева. За делегати на общото събрание на НЛРС-СЛРБ бяха избрани председателят на сдружението Пенчо Пенчев, ловният му специалист Людмил Лилов и Диньо Мечков, член на УС. 

 

Повече информация в бр. 20 на в. “Наслука”

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ