140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ГЕОРГИ ТОШЕВ: Имаме дълг към първооснователите

На 8 април в ловния дом на дружината в с. Челопечене се състоя общото отчетно-изборно събрание на ЛРС-София-изток. От отчета за 2016 г. стана ясно, че в сдружението са членували 980 човека, от които 722 ловци-риболовци и 258 ловци. Редиците са попълнени с 41 души, но тенденцията към застаряване на организацията продължава.

Избран бе нов 9-членен управителен съвет в състав – Лобен Бачев, Иванчо Костов, Петър Митов, Георги Годов, Димитър Маринков, Борислав Христов, Румен Доганджиев, Веско Стоилов, които са и председатели на дружините на ЛРС-София-изток. За председател на УС на сдружението за шести поред мандат бе преизбран Георги Тошев.

През ловния сезон са отсреляни 12 сърни, 52 диви свине и 303 яребици, които са основните видове дивеч в ловностопанските райони на дружините. Продължава да намалява слуката при пъдпъдъците, което вероятно се дължи на некоректното отчитане на отстреляния дивеч.

Данните от пролетната таксация доказват, че са постигнати допустимите запаси за сърната, дивата свиня и яребицата, следствие на което през следващия ловен сезон ще бъдат увеличен планът за отстрел.

Сдружението разполага с четири водоема за риболов, в които се инвестират средства за техното поддържане и зарибяване.

Основно препятствие пред лова и развитието на дивечовите популации се оказва сечта в горските райони. Пътищата са изровени от тежките камиони, сечищата са непочистени и по тези причини има ловностопански райони, в които не може да се ловува. Голям проблем при провеждането на ловните излети са рейдовете на мотористи. След съгласуване със съответните власти са им били очертани маршрути за тяхното движение, но те ни ги спазват, което води до предпостави за злополуки. Делегатите ба събранието взеха решение да се организира среща с отговорните институции, тъй като безконтролното движение на мотоциклетисти и колоездачи смущава дивеча и принуждава животните да сменят местообитанията си.

По предложение на проф. Валери Стефанов, член на ЛРС-София-изток и на УС на НРЛС-СЛРБ, делегатите на събранието гласуваха официално да издигнат кандидатура на Георги Тошев за председател на Националната организация.

Изборът на нов председател и ръководни органи на НЛРС-СЛРБ ще се проведе на общото събрание на организацията на 23-24 юни.

 

Проф. Валери Стефанов, член на ЛРС-София-изток и УС на НЛРС-СЛРБ:

„Смятам, че изборът на нов председател на НЛРС-СЛРБ е много важен, тъй като Националната организация трябва да бъде ръководена от авторитетни хора и силно ръководство.

НЛРС-СЛРБ има сериозни проблеми за решаване, проблеми със състава си, с мотивацията си. Трябва да се преборим със сепаратистките тенденции и да издигнем културата на ловуване.

Друго предизвикателство пред нашата организация е работата й с държавата. От нейните институции зависи приемането на нов закон за лова и ние трябва да отстояваме интересите си. Ние сме много – 120 хил. души, и повечето от нас са граждански отговорни хора, затова трябва активно да участваме в изготвянето на новата нормативна уредба.

На трето място трябва много по-активно да работим с обществото, тъй като повечето хора и до днес смятат, че сме просто хора, които стрелят по животните. Те не знаят какви отговорности носим, какви грижи полагаме за опазването на дивечовото богатство в страната. Образът на българският ловец е бил много престижен през годините и ние сме негови наследници.

Новият председател ще трябва да работи активно и с бизнеса в областта на ловния спорт, който създава своите луксозни условия за лов, но дружинката е основа на нашата организация и трябва да се намери златното сечение на интересите на бизнеса с потребностите на обикновения ловец, който да запаси правата си на ловното поле.

Затова Националната организация се нуждае от силно ръководство. И именно защото смятам, че Георги Тошев е човек, които може да се изправи пред предизвикателствата, го предложих за председател на НЛРС-СЛРБ.“

 

Георги Тошев, председател на ЛРС-София-изток:

„Благодаря на моите колеги и членове на сдружението за избирането ми за още един мандат за председател на ЛРС-София-изток.

Аз съм член на дружината в с. Челопечене и израснах като ловец сред много достойни хора. И нашето сдружение, и Националната организация се крепят на принципи, които за заложени от нашите предци преди 130 години. Ловната организация може да даде много на един ловец, а като човек да му даде връзката и контакта с природата, другарските и човешките отношения между членовете в дружината.

Приемам издигането на кандидатурата ми за председател на НЛРС-СЛРБ с уважение към доверието в мен и като голяма отговорност и чест.

Ако ми се гласува тази отговорност, на първо място ще работя за организационното единство на НЛРС-СЛРБ, което през последните години бе подложено на голям натиск. Според мен намесата на държавата в делата на най-голямата неправителствена организация е недопустимо и погрешно. Това е прецедент в историята на ловната организация и трябва да спре. Имаме дълг към първооснователите, които са ни завещали Съюза единен. Днес сме навели глава, притиснати от държавните институции, а няма основание за това, тъй като сме най-голямата и полезна природозащитна организация в страната.

Много държа на духовното възраждане на нашата организация. Преди много години имаше дружина на интелектуалците, чиито председател бе покойният вече Дончо Цончев. Традицията повелява отново да обединим нашите членове интелектуалци, сред които е и проф. Валери Стефанов, които да работят за културното и патриотично развитие на НЛРС-СЛРБ.

Сигурен съм, че за председател на Националната организация ще бъдат издигнати кандидатурите и на други достойни наши колеги. Който и да бъде избран трябва да получи подкрепата на всички ловци в страната, за да бъдем единни и силни.“

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ