140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Глобалното затопляне и неговите последствия

Редица негативни фактори се отчитат при наблюдаваните промени в климата, но като че ли най-голямото предизвикателство е как да опазим океаните от вредното въздействие на повишаващата се температура. Фактите са налице – променят се морските видове и течения, намаляват районите за риболов, разпространяват се болести при хората. Това е заключение от най-изчерпателния анализ на затоплянето на водите в световния океан, цитирано от британския вестник „Гардиън”.

Океаните вече са поели огромно количество топлина, която е следствие от увеличаващите се емисии парникови газове. Засегнати са всички морски видове – от микробите до китовете, пише в изследването на Международния съюз за опазване на природата (International Union for Conservation of Nature (IUCN). Проучването е резултат от работата на 80 учени от 10 държави.

Съществените промени, настъпили като следствие, вече започват да оказват влияние и върху хората, предупреждават учените. С ефекта на доминото, ключови човешки сектори са изложени на опасност, особено в областта на здравеопазването, рибарството, аквакултурите, управление на риска по крайбрежието и крайбрежния туризъм.

Затоплянето в океаните вече оказва ефект върху рибата, морските птици, костенурки, медузи и други видове, които променят своето поведение и местообитание. Много видове се местят към по-хладните полюси, далеч от екватора, със скорост до пет пъти по-бързо в сравнение с промените, наблюдавани при земните видове. Затоплянето оказва най-голямо влияние върху основни елементи в моретата като фитопланктона, зоопланктона и крила.
Над 550 вида морски риби и безгръбначни вече се обявени за застрашени видове, а понататъшното затопляне ще засили намаляването броя на някои видове, установява още докладът.

Промените в местообитанията на рибата ще засегне 4,3 милиарда души в света, които разчитат предимно на риба за препитание. В Югоизточна Азия продукцията от рибарството може да падне с близо една трета до 2050 г., при положение, че емисиите не бъдат значително ограничени. Глобално уловът на риба се изчислява на 90 милиона тона годишно, основно заради прекомерния риболов, а популацията на хората се очаква да нарасне до 9 милиарда до 2050 г.

Препоръките на експерти за пътищата към решаване на проблема може да прочетете в бр. 21 на „Рибар“, който излиза като приложение на в. „Наслука“.

 

 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ