140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Илия Михайлов остава председател на ЛРС-Добрич

На проведеното общо отчетно-изборно събрание на ЛРС-Добрич Илия Михайлов беше единодушно преизбран за четвърти мандат. По време на събранието бе отчетено, че се подобрява популацията на дивеча. Това се дължи на големите грижи по поддържането на хранителната база, като през изминалия сезон в добруджанските ловища са изградени и ремонтирани 84 хранилки за благородни елени и сърни, 30 хранилища за дива свиня и 310 за фазани и яребици.

Същевременно се увеличава и полулацията на хищници, като през миналата година са убити 100 чакала, 135 лисици и 250 скитащи кучета. Поради големия проблем на събранието беше взето решение да се направи среща с кмета на община Добричка селска Тошко Петков, за да се направи хайка за намаляване броя на чакалите, лисиците и скитащите кучета, които влизат в дворовете на населението както в селата, така и в град Добрич, съобщи Илия Михайлов. 

 

Повече информация в бр. 20 на в. “Наслука” на 17 май

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ