140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Инж. Йордан Бобонков остава председател на ЛРС-Горна Оряховица

Ловците от ЛРС ”Сидер войвода”Горна Оряховица направиха своето годишно отчетно-изборно събрание на 29.04.2017 г.

В своя доклад председателят инж. Йордан Бобонков отчете, че членската маса от ловци и риболовци наброява 912 човека от които 210 ловци, 285 риболовци и 417 ловци и риболовци, разпределени в 15 ловни дружини. Той наблегна, че през отчитания период има тенденция за увеличаване на дивеча и най-вече на фазана. За периода сдружението е закупило 11 645 броя фазани.

След прочитане и на доклада на финансовата комисия събранието премина към избор на нов управителен съвет и председател. Ловците избраха за трети път за председател на ЛРС ”Сидер войвода”-Горна Оряховица инж. Йордан Бобонков с болшинство.

 

Повече информация в бр. 19 на в. “Наслука” на 10 май

 

Маргарита Тодорова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ