140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Иван Василев остава председател на ЛРС-Благоевград

Със ставане на крака и музикален съпровод на марша на благоевградските ловци беше посрещнато знамето на ЛРС “Сокол 1911”-Благоевград. 60 делегати от 17 ловни дружинки присъстваха на общото събрание на сдружението в областния център на Югозападна България. Гости на събранието бяха проф. Нино Нинов, член на УС на НЛРС-СЛРБ и представители на местното горско стопансство.

От отчета стана ясно, че отстреляните диви свине през сезон 2016 г. са 475 и това се доближава до планирания отстрел от 515 броя. Повалени са и 19 вълка, 264 лисици и 31 скитащи кучета. Разселени са 370 яребици, 530 кеклика и 360 фазана, предимно в равнинната част от поречието на Струма.

Събранието в Благоевград беше отчетно-изборно и се пристъпи към избор на ръководни лица. За осми пореден мандат, с малко прекъсване, отново беше преизбран за председател Иван Василев.

 

Повече информация в бр. 22 на в. “Наслука” на 31 май

 

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ