140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Кучето Барс претърси Сакар за отрови

В района на Сакар на два пъти е проведено претърсване за наличието на отровни примамки, съобщиха от БДЗП. Главният действащ бе специално обученото за целта куче Барс.   

Българското дружество за защита на птиците се сдоби с ценния помощник в края на миналата година. Барс беше обучен в Унгария, където опитът за работа в екип от куче и квалифициран водач в търсенето и намирането на заложена в природата отрова е много голям. Унгарското куче Фалко има открити над 800 отровени животни.

За щастие при претърсванията с Барс в зона Сакар, която е част от европейската мрежа „Натура 2000“, не са открити следи от отровни примамки. В района се намират много от гнездата на царския орел в страната. Една от най-сериозните заплахи за вида, който е рядък не само в България, но и в света, е залагането на отровни примамки за едри хищници, обясняват експерти.

 

Златка Михайлова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ