140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Дупница преизбра д-р Крум Бонев

ЛРС-Дупница проведе своето отчетно-изборно събрание на 26 май, което премина под знака на 120-ата годишнина на сдружението. Дупнишката ловна организация е една от най-старите в страната и развива дейности по всички основни направления на съюзната политика.

На събранието присъстваха Иван Петков, председател на НЛРС-СЛРБ, шефът на РДГ, както и директорите на ДГС в Дупница и Брезник и председателите на ловните сдружения в Босилеград, Самоков, София-юг и Радомир. Беше направен отчет на мандата, в който се открояват постигнатите положителни резултати в ловностопанските дейности и по-специално в разселването на дивеч. Освен това Дупница се утвърждава като един от центровете на ловната стрелба в България, като през 2016 г. е открито ново стрелбище за нарезно оръжие.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ