140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Исперих отчете добър ловен сезон

Общото отчетно събрание на ЛРС “Сокол”-Исперих отчете добри резултати през изминалия ловен сезон. При план 125 са убити 127 диви свине в Лудогорието, а пролетната таксация показва, че е достигнат допустимият запас на благородните елени, докато при сърните е 70 на сто. Разселени са 650 яребици и 200 фазана. Над 90 са дивечовите ниви, които се засяват с фуражни култури за осигуряването на храната за дивите животни, отчете председателят на сдружението Васил Стоянов. Избран беше управителен съвет с 13 членове на дружинките, както и двама делегати за общото събрание на НЛРС-СЛРБ.

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ