140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Нови пазар отчете увеличен запас на елени, сърни и свине

На общото събрание на ЛРС “Станата”-Нови пазар председателят му Кирил Тошев отчете, че в ловностопанската дейност има много добри резултати. Пролетната таксация показва, че има увеличен запас на благородни елени, сърни и диви свине. Увеличен е запасът и при дивия заек със 134 броя спрямо предходната година. Всичко това се дължи на големите грижи на ловците от дружинките в общините Нови пазар и Каолиново, като се осигуряват годишно над 30 тона царевица, както и друга храна. Биотехническите съоръжения се поддържат в добро състояние в ловищата. 

Приета беше програмата за дейността през настоящата година, както и финансовият план, в който се предвижда през есента да се проведе вторият семеен ловен събор. За делегати на общото събрание на НЛРС-СЛРБ бяха избрани председателят Кирил Тошев и заместникът му Георги Захариев. 

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ