НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС “РУЙ” ЧЕСТВА 125-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Ловно-рибарското сдружение “Руй” в Трън чества тази година 125- годишен юбилей . Двадесет и пет ентусиазирани трънчани през 1892 г. поставят началото на организирано ловно движение в района. Първи председател на ловнострелческото дружество става адвокатът Тодор Ахтаров, който е и собственик на мини. Председателствал е дружеството в продължение на три години, през които численият състав е достигнал до 185 редовни членове. В Надзорния съвет и Другарския съд са избрани видни интелектуалци и юристи.
Осъзнавайки необходимостта от организирана защита на интересите на ловците, активът на ловнострелческата организация се явява един от инициаторите за учредяване на национална ловна организация в България. В периода 1934-1939г. дружеството се сдобива със собствена ловна хижа в местността “Забелски ливади”. По-късно ловната хижа е предоставена за ползване от Гранични войски, докато си построят собствена. През тези години дружеството има постоянен развъдник “Бусинска китка”, ловище “Буни камък” и 12 ловнострелчески дружини. С площ от 110 хектара е изграденото и в момента функциониращо еленово стопанство. Дружеството разполага със собствено стрелбище за подготовка на млади ловци и усъвършенстване на стрелковата подготовка на останалите.

РАЗИГРАВАЛИ ОТСТРЕЛЯН ДИВЕЧ НА ЛОТАРИЯ
В Трънско дивечът се разигравал на лотария на 19 януари – Йордановден, по тогавашния календар. В миналото се е ловувало и през януари. Два дни преди празника ловците устройвали лов и отстрелвали по 50-60 зайци, лисици, понякога и сърни, а в деня на специално обявена за целия град ловна вечеринка сцената се украсявала със зеленина и добит дивеч. Председателят на дружеството произнасял слово за живота на организацията и удоволствието от лова. След литературната част се разигравала томбола.

ЛОВЦИТЕ СЕ СТРОЯВАЛИ ПОД ЗНАМЕ, ИЗВЕЗАНО ОТ АВСТРИЙКА
Австрийката Мария Матаз изработила дружественото знаме. Заедно със съпруга й Франц купили зелен копринен плат и на него със златисти конци от двете страни Мария извезала сокол с разперени криле и надпис „ЛОВНО ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ” гр. Трън. Двамата австрийци живеели в Трън.
Светинята присъствала на всички ловни мероприятия. Тя била и начело на процесията на патронния празник на дружеството, който се отбелязвал на 12 юни, в дена на Св. Троица. По установен тогава ред с музика и развято знаме всички отивали под строй да се черкуват, а следобед се устройвала стрелба по асфалтови панички.
Трънските ловци твърдят, че притежават най-хубавото знаме в България. Сега светинята се съхранява в Националния ловен музей заедно с първия устав на дружество “Сокол” .

ПУШКИ ПРИ НОЗЕ!
Голям празник била традиционната семейна ловна вечеря, която представлявала един вид прощаване с ловуването. За нея нямало определена дата, устройвали я обикновено след приключване на лова на едър дивеч. Превеждали я в някой от местните ресторанти. И тук председателят произнасял късо слово за лова за изминалия сезон и подканвал ловците да приберат ” ПУШКИ ПРИ НОЗЕ”, за да се даде възможност на дивеча спокойно да се размножава.

 

ТРЪНСКОТО ДРУЖЕСТВО БИЛО ЦЕНТЪР НА ЛОВА В ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ
За годините от 1899 до 1912, когато ловът силно се популяризирал, били приети над 120 нови ловци. Сред тях фигурират имена от цялата трънска околия и Западните покрайнини- Клисура, Цариброд и др.

ЛРС “Руй” е регистрирано през 2001 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сега в него членуват около 970 души. Всяка дружина има собствена база в гората.
Ловците се грижат за 56 000 ха, което представлява цялата административна територия на община Трън. Тя е отдадена на сдружението до 2022 г. и представлява една четвърт от територията на Пернишка област.

 

Председателят Иван Искренов:

Горд съм, че съм председател на ЛРС “Руй”
Горд съм, че съм председател на Ловно-рибарско сдружение “Руй”, гр. Трън, защото е едно от най-старите в страната. Същото е от учредителите на Националната ловна организация. Вече 125 години стои твърдо и отстоява интересите на ловците. Заема осезателна роля в обществено-политическия живот от Община Трън и страната. Бори се за единство на ловната общност. Участва във възпроизводството на дивеча и се радва на успехите.
Гордея се с ловците, които членуват в сдружението, защото въпреки трудностите на времето се справят и са прекрасни хора, които живеят с радостите и болките, упражнявайки своето хоби. Сдружението е стабилно във финансово отношение. За нуждите на сдружението е закупен нов автомобил “ Нисан“. Дружинките разширяват и създават нова материална база, за да подобрят условията за практикуване на любимия спорт. Поддържаме еленово стопанство. Дивечът в района на сдружението се подхранва основно с царевица – общо 90644 кг, при план 46200 кг за последния сезон. Риболовната дейност се поддържа с контрол върху реките на територията на сдружението. Зарибяват се реки и се обучават деца по риболов. Ежегодно се организират риболовни училища с деца от Трън, а незабравими остават състезанията на язовира в Ярловци. Превърнати в традиция са състезанията за най-добра детска рисунка с ловна, риболовна или екологична тематика. Ловно-стопанските райони, стопанисвани от сдружението, са обособени по поречията на Ябланица, Ерма, Вуканщица, Мелънска, Пенкьовска и др. реки. Разнообразните теренни форми и наличието на множество водоизточници, редуването на горски масиви, тучни поляни и обработваеми площи са предпоставка за развитието на разнообразен дивеч и птици.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ