НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-София-юг направи отчет за 2016 г.

ЛРС-София-юг проведе своето общо събрание на 17 май в сградата на НЛРС-СЛРБ. Събранието започна с приветствие към проф. дсн Нино Нинов за почетното звание Доктор хонорис кауза.

От отчета на председателя Алеко Динев стана ясно, че сдружението е в добро финансово и организационно състояние. Отчетени бяха добри запаси на дивеча, обърна се и специално внимание на бракониерството, като Динев призова за по-активна комуникация за справяне с проблема.

За делегати на общото събрание на НЛРС-СЛРБ бяха избрани Алеко Динев, Нино Нинов, Марин Маринов и Иван Бъчваров.

 

Повече информация в бр. 21 на в. “Наслука” на 24 май

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ