НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Свищов преизбра председателя си Тодор Стойчев

На проведеното на 10 май отчетно-изборно събрание на ЛРС-Свищов председателят Тодор Стойчев беше преизбран за нов мандат.

От отчета стана ясно, че сдружението запазва членския си състав и това се дължи на приетите нови ловци от проведения курс за придобиване право на лов през 2016 г. Благодарение на взетите мерки, инциденти с ловно оръжие през сезона не са допуснати.

През 2016 година са закупени 32 390 кг фураж, 1098 кг сол и са засети са 31 дка дивечови ниви. При план 217 са отстреляни 97 диви свине, както и 809 фазана при план 1315. Броят на отстреляните чакали и лисици пък е съответно 287 и 222.

Относно популацията на дивеча се отчита намаляване при яребицата, сърната и заека, за сметка на дивата свиня, където той нараства. Благодарение на грижите и разселването броят на фазаните също бележи растеж. 

Като един от най-сериозните проблеми в сдружението остава бракониерството, но не са регистрирани сериозни нарушения през миналата година.

 

Повече информация в бр. 21 на в. “Наслука” на 24 май

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ