140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Нарастваща популация на диви свине и хищници в Еленско

Успешна 2016 година отчетоха на годишното събрание пълномощниците на ловно-рибарските
дружини на ЛРС „Сокол 1899”-Елена. Планът за отстрела е изпълнен на 78%, макар да не бяха проведени всички планувани ловни излети заради президентските избори и лошите метеорологични условия в
края на декември и началото на януари. Дивите свине, които са основен обект на лов в Еленския балкан, и сърните се увеличават. Проблемът е, че нараства и популацията на хищниците, особено на лисицата. Появили са се и вълци, каквито не е имало в района от 2012 година. В същото време ръководството на сдружението
отчита незадоволителен отстрел на хищните диви животни.

Ловците се грижат за осигуряването на достатъчно фуражи за дивеча, за да се задържи той в района. Няма дружина без дивечови ниви, изоставени земеделски площи се разработват и засяват с подходящи фуражни земеделски култури. А арендатори оставят цели ниви с неприбрана царевица. Почти всички ловни дружини имат автоматични хранилки, които са много полезни през зимните месеци, когато е невъзможно да се стигне до местата за хранене.

През миналата година няма инциденти по време на ловните излети, също и бракониерски прояви, беше отчетено в доклада на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2016. А за охраната на дивеча се грижат всички ловци, не само избраните от дружините охранители.

На отчетното събрание имаше дебати за членския внос, след които пълномощниците на дружините решиха единодушно в бъдеще той да бъде 10% от минималната работна заплата. Така догодина за лов ще се плащат 46 лв., за лов и риболов – 50 лв. и с 10 лв. по-малко за членовете на ЛРС на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете. Встъпителният членски внос за младите ловци става 100 лв., а за дошлите от други сдружения – 200 лв.

 

Повече подробности в следващите броеве на в. “Наслука”

 

Милка Денева
 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ