140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Нов 4-годишен мандат за председателя на ЛРС-Балчик

На проведеното общо отчетно изборно-събрание на ЛРС-Балчик досегашният председател Обретен Обретенов беше преизбран за нов 4-годишен мандат. Той изнесе и доклад за дейността през изминалия период, като основно бяха разгледани въпросите по стопанисването на дивеча и осигуряването на достатъчно фуражи за подхранване на дивите животни. Председателят Обретенов и ловният специалист на сдружението инж.  Красимир Кунев бяха избрани за делегати на общото събрание на НЛРС-СЛРБ. 

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ